فروش مقاله و پروژه

جزئیات کامل :

عنوان کامل : بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

تعداد صفحات : 170

دسته : حسابداری

توضیحات : پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

 

1-1 دیباچه
امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات  رخ داده و پیشرفت‌های آن فراگیر شده است. به طوری که روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی داده‌ها، کیفیت بالا، قیمت فوق‌العاده ارزان و رو به کاهش می باشد و از سویی گسترش حجم عملیات و پیچیده‌تر شدن امور پیش روی ما می باشد. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فن آوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهد بود و حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد. چرا که به گفته گری ساندم رئیس پیشین انجمن حسابداران آمریکا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران باید تهیه کننده اطلاعات پیشرفته و باکیفیت باشند تا خدمات شان با قیمت های بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت(حسن آقایی، 1385،1).شکی نیست که فن آوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری به صورت الکترونیکی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فن آوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری ،از سال 1997  مکانیزم  جدیدی را ایجاد کرده اند و گزارشگری مالی را به سمت گزارشگری مالی به هنگام  سوق داده اند. بدین صورت که با استفاده از  XBRL  سامانه  مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل می شود. بنابراین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می توانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند، حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند   ERP،  HTML،  XML،  XBRL و ... استفاده کنندگان می‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستکاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم تنها در پایان سال مالی و میان دوره‌ای نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR)    این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.
1-2بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد. و شیوه های کار و زندگی مردم را تغییر دهد. پیشرفت فن آوری ارتباطات از راه کاهش هزینه خدمات، بهبود توان شبکه های ارتباطی، خصوصی کردن و تجارتی کردن بخش ارتباطات عرضه و تولید ارتباطات و خدمات جهانی را افزایش داده است.

 

 

فهرست مطالب
      فصل اول  کلیات پژوهش
 1-1 دیباچه
 1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش    
 1-4 هدف پژوهش  
 1-5 نوع طرح پژوهش
 1-6 فرضیات پژوهش
 1-7 روش پژوهش  
 1-8 جمع آوری اطلاعات  
 1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات
 1-10 قلمرو پژوهش   
 1-11 محدودیت های پژوهش   
 1-12 واژگان تخصصی پژوهش   
 1-13 ساختار پژوهش

    فصل دوم  مبانی نظری و پیشینه پژوهش
     گفتار اول  حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
 2-1 دیباچه    
 2-1-1 حسابداری و پیرامون آن
 2-1-2 هدف های صورتهای مالی   
 2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری
 2-1-4 اهداف حسابداری    
 2-1-5 گزارش های حسابداری
 2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی
 2-1-7انواع گزارشهای مالی
 2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی
 2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری    
     گفتار دوم  گزارشگری مالی تحت وب
 2-2 دیباچه
 2-2-1 تاریخچه اینترنت
 2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان
 2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی
 2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی  
 2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب
 2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب   
 2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب
 2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)
     گفتار سوم  زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 2-3 دیباچه  
 2-3-1 تاریخچه XBRL   
 2-3-2 تعریف XBRL
 2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL
 2-3-4 XBRL چگونه کار می کند
 2-3-5 فرایند XBRL
 2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی
 2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری
     گفتار چهارم   پیشینه پژوهش
 2-4 پژوهشهای برون از کشور   
 2-5 پژوهشهای درون کشور    

   فصل سوم  روش شناسی پژوهش
 3-1 دیباچه    
 3-2 جامعه آماری  
 3-3تعیین حجم نمونه  
 3-4 فرضیه های پژوهش   
 3-5 روش پژوهش
 3-6 جمع آوری اطلاعات
 3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات  
 3-8 روایی و پایایی پرسشنامه  
      3-8-1 روایی پرسشنامه
       3-8-2 پایایی پرسشنامه
 3-10 آماره آزمون   

      فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده ها
 4-1 دیباچه    
 4-2 اطلاعات جمعیت شناسی
 4-3 آزمون فرضیه ها
       4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول
 4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1
 4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2
 4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3   
 4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم

    فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادها
 5-1 دیباچه
 5-2 بحث و نتیجه گیری
       5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول    5-2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی
 5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2
 5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3
 5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم
 5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش
 5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی   
 
 فهرست نگاره ها
 2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت    
 2-2 مزایا و معایب PDF,HTML
 3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده  
 4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»
 4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»
 4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»
 4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
 4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»  
 4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»
 4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
 4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل  
 4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری
 4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1
 4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری   
 4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2   
 4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری   
 4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3
 4-18 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب
 4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم

 فهرست نمودارها
 2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب  2-2 فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی    30
 3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0    78
 4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»    81
 4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»   82
 4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»   83
 4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»     84
 4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه» 85
 4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»    86
 4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12 90
 4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 93
 4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12   96
 4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12   99
 4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12     102 
  • yasaman yas

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی