فروش مقاله و پروژه

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروش» ثبت شده است

۱۳
ارديبهشت

عنوان انگلیسی مقاله: Microwave drying kinetics of tomato pomace: Effect of osmotic dehydration
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله روند خشک کردن ماکرویو تفاله ی گوجه فرنگی: اثر از دست دادن آب اسموزی
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 24

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

  • yasaman yas
۱۳
ارديبهشت

عنوان انگلیسی مقاله: Credit NGOs’ sustainability in rural financial market: a SWOT analysis on DAYBANG
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله پایداری سازمان های غیر دولتی یا (NGO) های اعتباری در بازار مالی روستایی: تجزیه و تحلیل SWOT بر DAYBANG
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

  • yasaman yas
۰۹
ارديبهشت

عنوان انگلیسی مقاله: Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for
Cyprus and Croatia
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی قبرس و کوروواسی
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 7

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

  • yasaman yas
۰۹
ارديبهشت

عنوان انگلیسی مقاله: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN FREE CASH FLOWS AND EARNINGS MANAGEMENT
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

  • yasaman yas
۰۹
ارديبهشت

عنوان انگلیسی مقاله: Reliability evaluation and enhancement of distribution systems in the presence
of distributed generation based on standby mode

عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله ارزیابی قایبلیت اطمینان و بهبود سیستم توذیع در حضور تولید پراکنده براساس حالت آماده به کار
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 26

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.


  • yasaman yas
۰۸
ارديبهشت

عنوان انگلیسی مقاله: Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

  • yasaman yas
۰۶
ارديبهشت

عنوان انگلیسی مقاله: A GA–DE hybrid evolutionary algorithm for path synthesis of four-bar linkage
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله حل سینماتیک سطوح موازی کنترل CRPR با استفاده از فناوری فوق هوشمند هیبریدی
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

  • yasaman yas