فروش مقاله و پروژه

پایان نامه معادن نمک گرمسار گنبدهای نمکی

چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵، ۰۳:۰۰ ب.ظ

جزئیات کامل :

عنوان کامل : پایان نامه معادن نمک گرمسار گنبدهای نمکی

تعداد صفحات : 213

دسته : معدن

توضیحات :

مقدمه :
 نمک ازجمله مواد معدنی است که بشر در طول تاریخ استفاده های فراوان از آن نموده است و حتی در گذشته کالایی جهت معاملات پایاپای بوده است بنده با عنایت به اینکه گنبد نمکی گرمسار جزیی از زادگاهم بوده و اینجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طی چند سال گذشته فعالیت داشته‌ام ،مرا بر آن داشت که طی این مقاله تا حدودی آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسین معادن و زمین شناسان محترم معرفی نمایم . امید است قدمی هر چند کوچک اما مفید در این راه برداشته باشم .
هدف : معرفی گنبد نمکی گرمسار بعنوان بزرگترین و با کیفیت ترین ذخایر نمک ایران و آشنائی مهندسی معدن و زمین شناسان با ساز و کار دیاپیرها1-1)    پیشینه تحقیق : از سالیان گذشته با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی گنبد نمکی گرمسار و نزدیکی به تهران محققین و زمین شناسان و حتی باستان شناسان متعددی را به دلیل جنگ نادرشاه با اشرف افغان حدود 280 سال پیش در این منطقه به خود جذب کرده است .
1-2)     روش کار و تحقیق : بازدید عمومی از منطقه ومعادن فعال ‌آن و بررسی عینی نحوه‌ی استخراج و بارگیری و همچنین افراد و منابع و مأخذیی که از گذشته تا کنون در منطقه تحقیق و یا مقاله نوشته‌اند .

فهرست مطالب

فصل اولکلیات
1-1)هدف15
1-2)پیشینه و تحقیق15
1-3)روش کار و تحقیق15
فصل دوماختصاصات عمومی نمکها در ایران 17
الفکلیاتی درمورد نمکها 18
1-2 تاریخچه نمک 18
2-2 نمک وموارد استفاده آن20
3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان 20
ب ژئو شیمی و کانی شناسی 27
4-2 ژئوشیمی 27
5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌28
6-2 کانی های همراه هالیت 31
7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری 34
پ شرایط ومحیط تشکیل هالیت37
8-2 شرایط تشکیل هالیت 37
9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌39
10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن 41
11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها 44
12-2 سبخا 46
13-2 محیط های دریایی47
14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟48
ثانواع ژنتیکی کارنسارها نمک 53
15-2 اقیانوس ها ودریاها 53
16-2 دریاچه ها 54
17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌56
18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا 57
19-2 نهشته های نمک لایه ای 57
20-2 گنبدهای نمکی59
21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی61
22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی 62
23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی63
ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری69
24-2 مدل یا تئوری   حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877))69
25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)70
26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)70
27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک 75
29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری 77
آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82
30-2 نمک های پرکامبرین پسین در زون زاگرس82
31-2 گنبدهای نمکی استان هرمزگان86
1-31-2 گنبد نمکی قشم86
2-31-2 گنبد نمکی سیاهو88
3-31-2 گنبد نمکی گچین89
32-2 نمک های ژوراسیک فوقانی90
33-2 آثار و گنبدهای نمکی استان کرمان91
1-33-2 گنبد نمکی علی آباد91
2-33-2 گنبد نمکی اسماعیل آباد91
3-33-2 نمک آبی راین92
4-33-2 نمک آبی کویر لوت شهداد92
5-33-2 نمک آبی نوق93
34-2 نمک های ائوسن در زون ایران مرکزی93
1-34-2 زمین شناسی حوضه کلوت (شمال خاوری اردکان)95
2-34-2 برخی از معادن و آثار نمکی اردکان یزد97
3-34-2 گنبدهای نمکی حوضه یزد97
الف-معدن متروکه نمک حاجی آباد98
ب-معدن متروکه نمک رستاق یزد98
ج-کانال نمک عقدا99
35-2 نمک های ائو-الیگوسن99
36-2 نمک های ترسیر در زون ایران مرکزی101
37-2 آثار و ذخایر نمکی ترسیر استان سمنان103
1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان104
2-37-2 اندیس ها و معادن نمک در منطقه گرمسار-ایوانکی105
الف-معدن کوه نمک105
ب-معدن تخت رستم105
ج-معدن سردره106
د-معدن سیالک106
ه-برونزدهای نمکی باختر و جنوب باختری گرمسار107
و-برونزدهای نمکی باختر کوه کلرز (شمال باختری گرمسار)107
ز-معدن راه راهک108
ح-معدن کرند108
ط-معدن ناروبنه109
ی- معدن بنه کوه109
ک-معدن رودخانه شور109
3-37-2 اندیس ها و معادن نمک در محدوده ده نمک گرمسار110
الف-معدن گزوشک110
ب-معدن چاه غلغل111
ج-معدن شهر آباد111
د-معدن حسین آباد ده نمک112
ه-برونزدهای نمکی لاسگرد دشت112
و-نمک های محدوده سرخه113
ز-معدن لاهورد113
ح-برونزدهای نمکی نمکان113
6-37-2 اندیس ها و معادن نمک محدوده میامی119
38-2 آثار و ذخایر نمک ترسیر استان خراسان120
1-38-2 زمین شناسی استان خراسان120
2-38-2 معادن و آثار نمکی استان خراسان122
1-معدن نمکی آبقوی122
2-معدن نمک عمارلو123
3-معدن نمک حصار یزدان124
4-معدن نمک سلطان آباد124
5-معدن نمک غار124
6-معدن نمک اسلام قلعه125
7-کالشور سبزوار125
8-معدن نمک آبی گدار خماری125
9-نمک زار سبزوار125
10-نمک آبی جاجرم126
39-2 ذخایر یا آثار نمکی میوسن127
1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن  
الف-آثار نمکی استان لرستان128
1-نمک چل قادی (سفید دشت)128
2-مظهر معدن نمکی چالکل128
3-نمک چم چیر (امیر آباد)130
4-مظهر معدنی نمک بابا بهرام130
41-2 آثار و معادن نمک زون ایران مرکزی در میوسن131
1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مرکزی در میوسن131
الف-گنبدها یا معادن نمک محدوده قم132
زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و کواترنر132
1- گنبد نمکی قم یا کوه نمک134
2- گنبد نمکی یزدان135
3-گنبد نمکی آخ136
4-گنبد نمکی شیخ حاجی136
3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و کواترنر137
42-2 آثار و معادن نمک زون البرز در میوسن140
1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن140
2-42-2 گنبد ها یا آثار نمک در استان آذربایجان140
خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان140
1-گنبد نمک مزرعه141
2-گنبد نمکی ایوند142
3-گنبد نمکی سار142
4-گنبد نمکی ترب142
5-گنبد نمکی منور143
6-گنبد نمکی شوره دره143
7-گنبد نمک قره آغاج تبریز143
8-گنبد نمک تازه کند144
9-گنبد نمک نهند144
10-گنبد نمکی داش اسپیران144
11-گنبد نمکی خواجه145
12-گنبد نمکی چوپانلو (دوزلاخ)145
13-گنبد نمکی قزلجه145
14-معدن نمک هریس146
15-معدن نمک قاپولوق146
16-گنبدهای نمکی اواوغلی146
17-گنبد نمکی خاک مردان146
18-گنبد نمکی قلیچ تپه146
19-گنبد نمکی زنجیره148
20-گنبد نمک امیر بیک148
21-گنبد نمکی شعبانلو148
22-گنبد نمکی کشک سرای149
23-معدن نمک مامان149
3-42-2 معادن و آثار نمک استان زنجان150
1-معدن نمک خرم آباد(جبا)151
2-معدن نمک زهستر آباد152
3-مظهر نمک گنبد152
4-مظهر نمک گچی قشلاق152
5-نمک آبی و نمک سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی)153
6-مظهر نمک طالقان153
43-2 نمک های پلیوسن153
44-2 نهشته های نمکی کویر (هولوسن تا کنون)154
1-44-2 پلایاهای خور155
2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی157
3-44-2 چگونگی تشکیل نمک در مرداب گاو خونی158
45-2 نمک های عهد حاضر160
1-45-2 دریاچه های شور ایران160
الف-دریاچه ارومیه160
ب- دریاچه نمک162
ج-دریاچه حوض سلطان163
د-دریاچه بختگان164
ه- دریاچه مهارلو165
9- دریاچه شورابیل اردبیل 166
فصل سومگنبدهای نمکی گرمسار 167
1-3- موقعیت جغرافیایی 168
2-3- مطالعه کارهای انجام شده قبلی 169
- زمین شناسی 171
2-3 – زمین شناسی عمومی 172
4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار 172
4-3-1- نمک S 173
4-3-2- نمک و مارن زرشکی MP-S174
4-3-3- مارن زرشکی 174
4-3-4- مارن الوان 175
4-3-5- ولکانیک 176
4-3-6- شیل سبز sh177
4-3-7- گچ وشیل sh – G178
4-3-8- ژیپس توده‌ای 178
4-3-9- آهک قم O-M179
4-3-10- سازند قرمز فوقانی 180
4-3-11-سازند هزار دره 181
4-3-12- سازند کهریزک 182
4-3-13- گچ کواترنر183
4-3-14- پادگانه های آبرفتی 183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افکنه 184
4-3-16- کفه های رسی و نمکی 185
4-3-17- آبراهه و کانال های رودخانه ای 185
5-3-1- زمین شناسی ساختمانی 186
5-3-2- گسل‌ها 187
-معادن فعال نمک گرمسار 189
3-1-معدن کوهدشت کهن 190
3-2-معدن نمک قائم 192
3-3- معدن نمک غرب قائم 193
3-4-معدن نمک مروارید 193
3-5- معدن نمک سالار 194
3-6- معدن نمک راهراهک 195
3-7- معدن تخت رستم 195
3-8-معدن نمک سیالک 196
3-9- معدن نمک میلاد 199
3-10- معدن نمک صادقی 201
3-11- معدن نمک سرو202
فصل چهارمشرح کوتاهی بر فرآوری سنگ نمک 206
4-1- کارخانه نمک کوبی زهره206
4-2- کارخانه نمک تصفیه خوراکی زهره 208
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 211
منابع 213


  • yasaman yas

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی