فروش مقاله و پروژه

جزئیات کامل :

عنوان کامل : پایان نامه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

تعداد صفحات : 240

دسته : رشته اقتصاد

توضیحات :

پیشگفتار

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت  و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.

از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.

مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.

تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الکترونیکی
 1ـ1ـ مقدمه
 2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
 3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
 4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
 5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
 6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
 7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
 8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند
 9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
 10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
 11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
 12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
 13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
 1ـ2ـ مقدمه
 2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
  1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
  2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
  3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
  1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
  2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
  3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
 4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
  1ـ4ـ2ـ مقدمه
  2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
  3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
  4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
  5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
  6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه
  7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
 5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
  1ـ5ـ2ـ مقدمه
  2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
  3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
 5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
  6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
 6ـ2ـ کارت‌های بانکی
  1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت‌های بانکی
  2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
  3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
  4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
  5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
  6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
  7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
 7ـ2ـ پول الکترونیکی
 1ـ7ـ2ـ مقدمه
  2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
  3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
  4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
  5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
 8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها
  1ـ8ـ2ـ مقدمه
  2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
  3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
  4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
  5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
 9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه
  1ـ9ـ2ـ مقدمه
  2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
  3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
  4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
 1ـ3ـ مقدمه
 2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
 3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
 1ـ3ـ3ـ مشکلات  مربوط به زیرساخت‌های اساسی
 2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
 3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
 6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
 1ـ4ـ مقدمه
 2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
 3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
 4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی

فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی


  • yasaman yas

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی